Sla navigatie over

Lier wil propere Binnennete

Door het gebruik van biologische technieken zou de toenemende slibvorming, het troebele water en het vrijkomen van zware metalen kunnen aangepakt worden. Dat wil zeggen minder organische vervuiling en het voorkomen van geurhinder en botulisme.

De stad doet beroep op de firma Idrabel die in de loop van de maand juli het sonderingsonderzoek zal uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek moet Lier in staat stellen de problemen concreet aan te pakken.

De kwaliteit van de Binnennete en de bijhorende slibvorming is een smet op het blazoen van de stad. Ook Lier Feest vraagt dit weekend met haar 1e Netesprong extra aandacht voor de kwaliteit van het Netewater.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder