Sla navigatie over

Lier zet slimme rattenvallen in

De stad heeft als test 5 slimme rattenvallen, SmarTraps, aangekocht. 

De afgelopen jaren nam het aantal meldingen van ratten en muizen  toe. Omdat het gebruik van rattenvergif heel wat negatieve effecten heeft, werd voornamelijk gebruik gemaakt van vangkooien en klemmen. 

De slimme rattenvallen werken zonder gif. Zo komt geef gif in de voedselketen of  worden andere dieren niet gehinderd. De ratten  blijven met deze vallen gespaard van een langzame en pijnlijke dood.

Met de slimme rattenvallen worden de ratten met voedsel in de val gelokt. De rattenval is bovendien vanop afstand te monitoren. Via sensoren kan de rattenvanger zien hoe vaak de val bezocht wordt. Hij kan de gemotoriseerde valklep vanop afstand activeren, waarna de dieren in de container met conserveringsalcohol terechtkomen en verdrinken. 

De software van de val houdt bij hoeveel ratten er al gevangen zijn en wanneer de val moet leeggemaakt worden. Hierdoor kan de rattenvanger efficiënt en doelgericht werken en kan de opdrachtgever data verzamelen over de rattenpopulatie.

Als de resultaten van de testfase positief zijn, wordt  bekeken  om nog bijkomende slimme vallen aan te kopen.

De eerste vallen werden onlangs geplaatst aan Vakenderveld en CC De Mol, omgeving van de  compostsite Neetenpierke aan de Maasfortbaan, in de  Zeebruggestraat en  aan het Zimmermuseum.

 

 

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder