Sla navigatie over

Lier zet strijd tegen sluikstort en zwerfvuil onverkort verder

In onze stad werden vorig jaar 273 sluikstort- en 183 zwerfvuilboetes uitgedeeld  . Het stadsbestuur  blijft strijden tegen  papiertjes , peuken,  hondenpoep  op straten en pleinen  , restafval in grachten , bermen en rond OCT’s  met de ‘Wij houden van een Proper Lier”-campagne en camera-acties.Sluikstorten is een asociaal misdrijf: het vervuilt onze leefomgeving, is een gevaar voor de volksgezondheid en trekt ongedierte aan.

“De voorbije periode deden we samen heel veel om Lier proper te houden. Iedereen woont en verblijft graag in een mooie en nette stad.  Het Proper Lier-team zette al grote stappen vooruit in het Proper Lier-actieplan, met een structureel beheer van de publieke vuilnisbakken, de optimalisatie van de veegplanning, sensibilisering via de ‘Wij een proper Lier’-campagne, communicatie via verschillende kanalen en de ondersteuning van 200 vrijwilligers openbaar domein” benadrukt schepen van Proper Lier Ivo Andries. 

“Ondanks die acties, belandt er toch nog vaak afval op straat, wandelpaden en pleinen. Daarom is ook handhaving nodig. Sluikstortzakken worden doorzocht op bewijsstukken, er worden camera-acties gedaan en er worden extra handhavers tegen zwerfvuil ingezet, ”  vervolgt schepen Andries.

Vorig jaar werden 273 sluikstortboetes gegeven voor een totaalbedrag van 45.975 euro. Sluikstorters wentelen heel bewust de kost van hun afval af op de rest van de samenleving. Daarom trok de stad midden 2022   de minimumboete voor sluikstorten op van 150 naar 300 euro. Ook de opruimkost werd telkens nog bijkomend doorgerekend voor een totaal van 23.765 euro. 

Naast de handhaving op sluikstort, volgden vorig jaar ook 183 zwerfvuilboetes voor een totaal bedrag van 13.675 euro.  Het gaat dan voornamelijk over het wegwerpen van sigarettenpeuken op openbaar domein. Deze vaststellingen gebeurden in de meeste gevallen door de handhavers van OVAM binnen het project Handhaving zwerfvuil. Dit project loopt voor Lier af in oktober 2023.  

"Ook enkele minderjarigen hielden het niet netjes. Zo werden er 33 dossiers voor zwerfvuil en 2 voor sluikstort opgestart. Het totaalbedrag van deze boetes bedraagt 475 euro. Wettelijk gezien krijgt een minderjarige altijd  een bemiddelingsvoorstel waarbij een alternatieve maatregel wordt voorgesteld bijvoorbeeld  zwerfvuil opruimen. Pas wanneer de minderjarige deze bemiddeling weigert, of de bemiddeling  faalt, kan een geldboete opgelegd worden. Het maximumbedrag voor een gas pv van een minderjarige is 175 euro", besluit Ivo Andries.  

Tijdens de Week van de Handhaving van 2 tot 8 oktober slaan alle partijen de handen nog eens extra in elkaar om een duidelijke boodschap te sturen dat we zwerfvuil en sluikstort niet aanvaarden!

 

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder