Sla navigatie over

Liers project geselecteerd voor De Warmste Week

Het gezin van baby Pia, intussen kleuter Pia, is recent in Lier komen wonen. De vzw zette zich 2 jaar geleden in voor de strijd voor de terugbetaling van het dure medicijn Zolgensma. Na 2 jaar is die strijd gewonnen, en willen ze zich verder blijven inzetten voor inclusie van kinderen met een beperking of ziekte.   Het thema van De Warmste week dit jaar is ‘Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen’. Omdat dit thema perfect past bij de goede doelen die vzw TeamPia wil steunen, opperde de Team Pia de idee in Lier een inclusieve speeltuin te bouwen.

Dit is een speeltuin voor alle kinderen, aangelegd volgens een aantal principes waardoor hij ook toegankelijk en aantrekkelijk wordt voor kinderen met verschillende soorten beperkingen. De opbrengst van De Warmste Week-acties zal TeamPia aan de stad schenken om een inclusieve speeltuin aan te leggen.   In Lier zijn vele leuke speelplekken, maar weinige daarvan zijn toegankelijk en/of aantrekkelijk voor kinderen met een beperking. In het bestuursakkoord werd opgenomen om hier, bij de aanleg van nieuwe speelpleintjes, rekening mee te houden. Zo kregen de Jungelhoeff en speeltuin Stadspark een toestel dat toegankelijk is voor kinderen in een rolstoel. Maar een speeltuin gebouwd volgens de inclusieve principes probeert alle mogelijke drempels voor kinderen met een beperking weg te nemen.

De Warmste Week vindt coronaveilig plaats van 18 tot 24 december. Al het geld dat wordt ingezameld, gaat naar het DWW Fonds en zal volledig gebruikt worden om de 200 geselecteerde projecten concreet mogelijk te maken binnen het centraal thema: Kunnen zijn wie je bent.

Meer info: https://dewarmsteweek.be/.  

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder