Sla navigatie over

Liers project ‘Thuis in de wijk’ krijgt €100.000 Vlaamse steun

Vanaf 1 maart 2022 gaat het project officieel van start en wordt de stad gedurende 2 jaar begeleid door de Koning Boudewijnstichting. Eind vorig jaar vonden alvast de eerste buurtdagen plaats. Tijdens deze bijeenkomsten werden de buurtbewoners bevraagd naar hun ervaringen en hun noden binnen de wijk.  

Binnen de stad krijgen 4 afgebakende zones een ‘hoofdkwartier’ van waaruit de zorgzame buurtwerking wordt gecoördineerd. Deze vier ‘hoofdkwartieren’ zijn: woonzorgcentrum Paradijs, dienstencentrum Het Schoppeke, buurthuis De Rosmolen en sporthal De Komeet. Het is de bedoeling samen met buurtbewoners en professionals in elke buurt een netwerk te creëren.

  Met het project gaat Lier vier maatschappelijke uitdagingen aan:

1° een gevoel van verbondenheid creëren, zodat het onderling vertrouwen groeit, het aantal sociale contacten stijgt, … .

2°  de bestaande zorg dichter bij de bewoners brengen, zodat oudere buurtbewoners in de mogelijkheid zijn om langer thuis te blijven.

3° voldoende aandacht geven aan de wensen van de buurtbewoners om het gevoel van ‘goed wonen in een fijne leefomgeving’ te verhogen. Er zijn verschillende trajecten rond buurtontwikkeling (bv. ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, propere buurten, …), waarbij bewoners gehoord willen worden.

4° sociale vereenzaming voorkomen en ervoor zorgen dat meer bewoners zich verbonden voelen met de buurt en de lokale dienstverlening.  

Op vlak van financiën, gezondheid, … krijgen veel mensen in deze tijd rake klappen. Het is hartverwarmend te weten dat je er niet alleen voor staat. En wie staat er dichter bij je dan je naaste buren? Je thuis voelen in je buurt is daarom van wezenlijk belang om gelukkig te zijn.    

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder