Sla navigatie over

Lierse basisscholen ontvangen ‘Warme William-pakket”

Tijdens de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid  van 1 tot 10 oktober wordt aan elke Lierse kleuter- en lagere school een ‘Warme William-pakket’ aangeboden. Schepen van Onderwijs  I. Andries en schepen  van Sociale Zaken  A. Goris  overhandigden het eerste pakket  in basisschool Stadspark van Atheneum Lier  aan directeur H. Verdonck.

In het pakket  vind je  een folder, een deskbeertje, een Warme William-lesmap, een handpop en een Soko-boek. Warme William is een blauwe beer die iedereen uitnodigt  te vertellen wat er scheelt en graag een luisterend oor biedt.

“Lier heeft de ambitie in 2024 een Warme Stad te worden. Een Warme Stad bouwt aan een zorgzame samenleving waarin elke  opvoeder van kinderen en jongeren samenwerkt om hun geestelijke gezondheid, motivatie en veerkracht te bevorderen. ”, stelt  schepen van Onderwijs Ivo Andries.

“Met dit pakket bieden we samen met het Huis van het Kind  de leerkrachten materiaal dat bruikbaar is in de klas om  kinderen hun gevoelens beter te leren begrijpen en uit te drukken. ”,  vult  schepen van Welzijn Annemie Goris aan.

Foto © Lier Belicht

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder