Sla navigatie over

Lierse parels zoals het begijnhof en enkele grote monumenten in het centrum van de stad, verdienen dringend extra-investeringen om Lier nog mooier te

In het programma waarmee Open Vld naar de gemeenteraadsverkiezing zal trekken, is het eerherstel van onze Lierse monumenten één van de prioritaire aandachtspunten. Na de noodzakelijke grote investeringen in de vorige legislatuur, is er de voorbije jaren voor gekozen de budgetten voor restauratie van monumenten een aantal jaren op een lager pitje te zetten.

Nu moet er echter opnieuw een tandje bijgestoken worden, willen we de parels van Lier niet zien verloederen. Het begijnhof, het H.Geestgebouw, het Schaeckbert, het Timmermans-Opsomerhuis, het Vleeshuis en de dwarsvleugel van het Zwartzustersklooster moeten allemaal een bestemming en een restauratie krijgen.

Voor het begijnhof is momenteel een beheersplan in opmaak en het Zwartzusters zou het onderkomen moeten worden voor het volwassenenonderwijs en de academie. De Erfgoedkluis zal de mogelijkheden qua vermarkting en bestemming van de vier andere monumenten onderzoeken. Verkoop is daarbij niet strikt noodzakelijk, de eigen behoeften van de stad en haar inwoners moeten mee in kaart gebracht worden.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder