Sla navigatie over

Lierse Polder krijgt grotere afwateringssluis

De Vlaamse overheid, de stad en het Regionaal Landschap Rivierenland organiseerden een infomarkt over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Beneden-Nete in Lier en Duffel. Het plan wijzigt de bestemming van bepaalde gebieden: het gebied Nete en Kleine Nete van het Sigmaplan en de ontwikkeling van het landschapspark Pallieterland   Met het Sigmaplan investeren waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos zowel in de waterveiligheid van de regio als in het herstel van typische riviernatuur.

De omgeving van Lier is één van de drie deelgebieden van het project Nete en Kleine Nete. Eerst op de planning staat de heraanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de Polder van Lier, waar de werken later dit jaar van start gaan.   Door het grondwaterpeil met 15 centimeter te verhogen, ontstaat in het gebied een uitgestrekt wetland, een nat natuurgebied met rietkragen en open water. “Die metamorfose zal kwetsbare dier- en vogelsoorten, die al jaren verdwenen waren uit de streek, opnieuw naar de Nete lokken. Denk aan schuwe rietvogels zoals het woudaapje of de roerdomp, maar ook aan vissoorten zoals fint (meivis) en spiering, die via de nieuwe sluis de Polder van Lier in en uit zullen kunnen zwemmen.

Van de andere twe bestaande overstromingsgebieden wordt Anderstadt 1 (12 hectare) ontpolderd. Zo krijgt de Beneden-Nete meer stroomruimte, wat bij stormtij druk van de ketel neemt en een specifieke biotoop schept voor diersoorten die langzaam aan terug opduiken.

In de zones Hof van Lachenen (15 hectare) en de Vijvers aan Anderstadt (11 hectare) zullen ondiepe vijvers en rietkragen na de natuurinrichtingswerken het uitzicht bepalen.   Nog in de vallei van de Beneden-Nete werken Lier, het Regionaal Landschap Rivierenland en het Agentschap voor Natuur en Bos met Pallieterland aan een ‘nieuwe achtertuin’ voor de stad Door een stadsrandbos aan de zuidelijke Stadsvest te verbinden met verschillende natuurgebieden, inclusief de groenzones van het Sigmaproject Nete en Kleine Nete, ontstaat een uniek landschapspark van 300 hectare groot. Door verschillende natuurgebieden te koppelen, ontstaat een grotere natuurkern met een hoge belevingswaarde voor de Lierenaars en de bezoekers . 

Voor het project heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw een projectsubsidie van 250.000 euro veil. In het landschapspark zal plaats zijn voor een speelbos, volkstuintjes en uitgestrekte fiets- en wandelpaden. .   Nog tot 15 juni organiseert het departement de Vlaamse Overheid een openbaar onderzoek over het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. . Het plan inkijken kan bij de stad Lier, of op de website h/grup.   

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder