Sla navigatie over

Lokale politie houdt infoavond rond inbraakpreventie

Bij de start van de avond ondertekenden de korpschef , burgemeester en vrijwillige BIN-coördinator Steven Hellemans het nieuwe BIN- charter Koningshooikt-Midden.

BIN staat voor ‘buurtinformatienetwerk’. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen inwoners van een bepaalde buurt/wijk en de lokale politie met als doel de buurt veiliger te maken. Het gaat om het vijfde BIN in Lier. Op het grondgebied van de PZ Lier waren al 4 BIN’s operationeel :Zevenbergen, Kloosterheide, Koningshooikt (zone rond Fruithoflaan) en Bogerse Velden.

Commissaris Simons belichtte de voorwaarden van een BIN. Van BIN-leden verwacht de politie een verhoogd meldingsgedrag, het rechtstreeks en onmiddellijk doorgeven van dringende situaties en het efficiënt reageren op informatie die door de politie ter beschikking wordt gesteld.

BIN-leden mogen van de politie verwachten dat er dringende telefonische spraakberichten worden verstuurd wanneer dit aangewezen is. Meestal gaat dit om feiten die op heterdaad of kort na de feiten worden vastgesteld (vb. inbraak en de daders zijn nog in de buurt). 

Daarnaast verspreidt de politie ook niet-dringende berichten via e- mail.  Deze kunnen preventietips bevatten, informatie over specifieke modus operandi, verwittigingen bij sterke verhoging van bepaalde vormen van criminaliteit in de buurt… Ook van belang is het geven van feedback aan de BIN-leden.  Wanneer er een dringend bericht werd verspreid is het de bedoeling achteraf feedback te geven, weliswaar binnen de grenzen van het beroepsgeheim en met bescherming van de privacy van de betrokkenen. 

Nadien gaf de diefstalpreventieambtenaar van de politie een hele waaier aan anti-inbraaktips. Via een afspraak komt de ambtenaar aan huis om de bewoner met raad en daad bij te staan welke maatregelen hij kan nemen om zijn woonst te beveiligen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder