Sla navigatie over

Meedenken over de toekomst van Lier

De centrale vragen zijn: In welke stad wil je graag leven in 2030? In welke omgeving wil je jouw kinderen of kleinkinderen zien opgroeien? En wat is daarvoor nodig?

De toekomstavonden worden opgehangen rond 4 centrale thema’s : zachte mobiliteit, warme samenleving, schone groen stad en stad in ontwikkeling. Per thema ligt een tweetal straffe vragen/uitdagingen op tafel. Bedoeling is deze thema’s handen en voeten te geven en vooral ook het denken hierover te prikkelen.

De resultaten van de avonden leveren input bij de opmaak van het meerjarenplan. Het bestuur engageert zich daarbij zich uit te spreken over de resultaten (wat gaan we doen? wat gaan we niet doen? en waarom niet?) en te luisteren naar onderliggende behoeftes. Daarnaast vraagt het ook van Lierenaars een engagement om dingen op te nemen.

“Met de toekomstavonden willen we zo vooral ook een ‘wij-verhaal’ schrijven dat ontmoeting en verbinding stimuleert, met voldoende diversiteit en met een goed gevoel over de stad. Bovendien vormen ze een basis voor de verdere uitwerking van de visie op participatie “ , stelt schepen van participatie Marleen Vanderpoorten.

De vier thema’s komen op beide avonden aan bod. Deelnemers kiezen per avond zelf één thema waarrond ze actief toekomstelementen formuleren. Na een korte situering en inleiding gaan ze onder begeleiding, individueel en daarna in groep, aan de slag.

Resultaat is een concreet toekomstbeeld voor het betreffende thema. Om de drempel voor iedereen zo laag mogelijk te houden, wordt er aan tafels in kleine groepen gewerkt. Wie graag over elk thema mee nadenkt, komt best naar beide avonden.

Vooraf inschrijven voor de toekomstavonden is niet nodig, maar kan vrijblijvend via www.lier.be.

Foto : MR

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder