Sla navigatie over

Memorandum van Jeugdraad aan de politiek

Bij het opstellen van het memorandum hebben de jongeren zich gebaseerd op de enquête ‘wat als ik burgemeester van Lier zou zijn ‘ , waaraan meer dan 1.000 Lierse jongeren deelnamen .

De jeugdraad vraagt meer aandacht voor hun ontspanningsmogelijkheden , speelruimte , verkeersveiligheid , welzijn en jeugdwerk en de stem van de jongeren.

De jongeren vragen de stad te investeren in een kleinere fuifruimte die privé te huren is tegen een betaalbare prijs. Zeker in de winter willen ze de stad een actievere rol zien spelen in het organiseren van evenementen. Via cultuurcheques aan sterk verminderde prijs zouden meer jongeren kunnen deelnemen aan de cultuurbeleving in onze stad.

Op het vlak van ruimte en verkeersveiligheid denken de jongeren aan de installatie van een fitometer op de stadsvesten , een Pumptrack ( smal , kort parcours met bulten en kombochten) aan het Moevement , meer gratis openbare toiletten ook ’s nachts en tijdens de weekends , betere en veiligere fietspaden in de binnenstad maar ook en vooral op de Aarschotse- , Berlaarse- en Kesselsesteenweg en meer fietsenstallingen in het centrum .

Tot slot vragen de jongeren meer inspraak in het besluitvormingsproces van het stadsbestuur. ‘Praat niet over ons , maar mét ons !’ klinkt het.

Foto's : MR

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder