Sla navigatie over

Minister Crevits brengt bezoek aan Muziekacademie

De minister bezocht een viertal leslokalen , de nieuwbouw van de academie en de Jezuïetenkerk die gebruikt wordt als concertruilmte.. ZE volgde eenzangles voor 6jarigen , een dansinitiatie , een les percussie en een workshop cello.

Het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs van 28 februari 2018 gaat uit van een toekomstgericht onderwijs dat spoort met hedendaagse tendensen in de kunsten, in de eerste plaats de amateurkunsten.    Tegelijk laat het decreet veel vrijheid voor de artistieke en pedagogische visie van leerkrachten en directeurs. Meer flexibiliteit in de opbouw van de leertrajecten, de vakken die leerlingen moeten volgen en een waaier aan nieuwe opties en muziekinstrumenten laten het kunstonderwijs beter aansluiten bij de verschillende leerverwachtingen van leerlingen, hun tijdsbesteding en hun artistieke smaak.   Voor 6- en 7-jarigen bevat het decreet heel wat nieuwigheden. Vroeger konden kinderen vanaf 6 jaar alleen dans of beeldende kunst volgen. Vanaf nu kunnen ze ook voor muziek en woordkunst-drama kiezen. In de 1ste graad (6- en 7-jarigen) kan een academie bovendien kiezen om domeinoverschrijdend óf domeingericht tewerk te gaan. Ofwel kan een kind onmiddellijk voor een opleiding zoals dans of muziek kiezen, ofwel kan het eerst van een breder aanbod proeven en pas na 2 jaar een keuze maken.   Het decreet versterkt de toegankelijkheid van het unieke onderwijsaanbod van de academies. Zij kunnen weer nieuw aanbod programmeren en nieuwe vestigingsplaatsen oprichten, wat de afgelopen jaren sterk bemoeilijkt werd door de programmatiestop.   Het decreet zet sterk in op samenwerking. Door lokaal samen te werken met scholen van het basis-, secundair of hoger onderwijs, kunnen academies leerlingen warm maken voor het kunstonderwijs.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder