Sla navigatie over

Minister Somers plant haag in Lier: “ Ik wil 3.350 kilometer aan extra hagen in Vlaanderen tegen 2030”

Dat is de doelstelling die Vlaams minister Bart Somers nastreeft samen met de lokale besturen. 

Somers trok vandaag zijn laarzen aan en plantte samen met de  schepenen  Suetens en Wollants en Regionale Landschappen  meerdere hagen  op een boerderij  aan de Paaiestraat in Lier om deze doelstelling kracht bij te zetten.  

Somers: “Concrete doelstellingen met tastbare impact, dat is het idee achter het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Ik wil een halve meter haag per inwoner extra tegen 2030. Goed voor het klimaat, de natuur en de mens.”

Lier is één van de 294 gemeenten  die het pact met Vlaanderen heeft afgesloten. Met zijn 37.000 inwoners, betekent het dat de stad 18,5 kilometer hagen  moet aanplanten tegen 2030. 

Met deze haag creëert Lier een nieuwe corridor tussen de verschillende stukjes natuur wat goed is voor de biodiversiteit. “Knap werk van het stadsbestuur , een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen”, aldus Bart Somers.

Schepen van Natuur Thierry Suetens : “We weten dat kleine landschapselementen zoals hagen belangrijk zijn voor het klimaatbestendig maken van het landelijk gebied. Ze zorgen voor CO2- opslag en koolstof in de bodem maar ook voor nestgelegenheid voor vogels en schuilplaatsen voor kleine dieren. Ook landbouwers kunnen ze inzetten als windscherm voor gewassen, verbeteren van de waterhuishouding van natte gronden, bescherming van  het vee tegen zon en felle wind.r”

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder