Sla navigatie over

Mogelijke opvang van asielzoekers door kerkfabrieken

“Kerkfabrieken  zijn autonome organisaties, die hun  patrimonium en financiën naar eigen inzichten beheren. Als stad zijn wij gebonden aan een aantal verplichtingen ten aanzien van hen en hebben we recht op inzage van hun financiën, maar daar houdt het op. De stad kan  niet in hun plaats antwoorden op eventuele vragen  over opvang  van asielzoekers . Momenteel heeft geen enkele lokale kerkfabriek het stadsbestuur  te kennen gegeven  dat ze intenties hebben in die richting”, stelt schepen van Patrimonium Sabine Leyzen.

 

“De afgelopen jaren hebben wij steevast aangedrongen bij de lokale kerkfabrieken om een gezond financieel beleid te voeren en hun patrimonium zodanig te beheren dat de last die de stad moet dragen bij een eventueel tekort minimaal wordt gehouden. Indien een kerkfabriek stappen neemt die het rendement van hun patrimonium devalueert ,  is ons  standpunt terzake duidelijk”, aldus schepen Leyzen..

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder