Sla navigatie over

Na sensibiliseren volgt beboeten in fietszone binnenstad

Voor het voorbijsteken van een fietser in de fietszone kan de overtreder een boete krijgen van 58 euro. Ook hinderlijk fietsgedrag zal gecontroleerd en geverbaliseerd worden.   Uit de tellingen van de stad blijkt dat de helft van de autobestuurders het goed doet. Door enkel de straten te tellen waar er voldoende ruimte is om voorbij te steken, stijgt het gemiddeld aantal autobestuurders dat de fietszone uit het oog verliest naar 57%.

Een aantal straten scoort heel goed, maar de straten met meer ruimte (breed en/of tweerichtingsverkeer) binnen de fietszone doen het dus slechter. Tijdens de spitsuren wordt er algemeen gezien minder voorbijgestoken. Van de in totaal 141 controles door de politie, werden er 74 bestuurders aangesproken omdat ze een fietser inhaalden.    Maar ook fietsers werden gecontroleerd en aangesproken wanneer ze de verkeersregels niet naleefden. Een fietszone vereist immers wederzijds respect tussen auto en fiets. Zo mogen fietsers ook in een fietszone niet tegen de rijrichting of op het voetpad rijden. In totaal werden 117 fietsers zo aangesproken.    Met de fietszone wil de stad de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verhogen. Een fietszone verlaagt de snelheid, vergroot de zichtbaarheid en zorgt ervoor dat fietsers niet meer rakelings ingehaald worden.

Naast meer verkeersveiligheid en fietscomfort, hoopt de stad dat de fietszone nog meer mensen zal overtuigen de fiets te nemen of de kinderen met de fiets naar school, sportclub, … te laten rijden. De fiets is hoe dan ook het vervoermiddel bij uitstek voor je verplaatsingen in de Lierse binnenstad of om er lokaal te winkelen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder