Sla navigatie over

Naar de stembus op 14 oktober

·        De stemming is verplicht en kan op 14 oktober tussen 8 en 13 uur.

·        In welk stembureau men zich moet aanmelden, staat op de oproepingsbrief.

·        Wie gaat stemmen brengt zijn oproepingsbrief én identiteitskaart mee naar het stembureau. ·        In Lier stemmen we nog steeds met potlood en papier.

·        Wie geen oproepingsbrief ontvangen heeft of hem kwijtspeelde, moet – uiterlijk op zondagvoormiddag 14 oktober – tijdens de openingsuren langs het onthaal van het stadskantoor passeren voor een duplicaat. In het gemeentehuis van Koningshooikt kan je hiervoor terecht tot vrijdag 12 oktober. Je moet hiervoor je identiteitskaart bij hebben. Voor een duplicaat van de oproepingsbrief moet men vooraf geen afspraak maken.  

·        Tijdens het verkiezingsweekend is in het stadskantoor uitzonderlijk een verkiezingsloket open op zaterdag 13 oktober van 9 tot 12 uur en op zondag 14 oktober van 8 tot 13 uur.

·        Wie niet kan gaan stemmen, omwille van ziekte, beroepsredenen of verblijf in het buitenland, moet zijn of haar afwezigheid vooraf met een bewijs of attest verantwoorden.  Dit dient uiterlijk 13 oktober, samen met de oproepingsbrief, binnengebracht te worden in het stadskantoor, gemeentehuis van Koningshooikt of per post verstuurd te worden naar stad Lier, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier.

·        Wie – eveneens om bovenvermelde redenen - niet naar de stembus kan, maar toch zijn of haar stem wil laten gelden, kan een volmacht geven aan een andere kiezer. Hiervoor dient men vooraf een volmachtformulier in te vullen. Dit kan men downloaden via www.lier.be (zoek op ‘volmacht’) of – zonder afspraak – halen aan het onthaal van het stadskantoor of gemeentehuis van Koningshooikt. Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier moet op 14 oktober, samen met het attest dat bewijst dat men niet kan gaan stemmen én de oproepingsbrief, meegegeven worden aan de kiezer aan wie men het volmacht geeft. Deze ‘volmachtkrijger’ hoeft geen familie te zijn. Hij of zij mag maar van één iemand een volmacht krijgen. De volmachtkrijger moet op de dag van de verkiezingen naar het stembureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever staat en hij of zij moet ook de eigen oproepingsbrief en identiteitskaart kunnen voorleggen.

·        De Lokale Adviesraad voor Toegankelijkheid (LAT) en Lierse Seniorenraad bieden Lierenaars die minder mobiel zijn gratis vervoer naar het stemhokje aan. Hiervoor dient men uiterlijk vrijdag 5 oktober zijn of haar rit te reserveren bij dienstencentrum Het Schoppeke (tel. 03 283 48 88 / Kan. Davidlaan 25). Wie in een rolstoel zit of een rollator heeft, kan dat best bij de reservering even vermelden.    

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder