Sla navigatie over

Naschools sporten voor 1ste graad secundair onderwijs

Het project geeft gemeentebesturen de gelegenheid subsidies aan te vragen voor naschoolse sport in de eerste 4 jaar van het secundair onderwijs en Buso (Buitengewoon secundair onderwijs). Zo kunnen middelbare scholen een structureel, laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief naschools sport- en beweegaanbod organiseren.   “Het stadsbestuur heeft beslist te beginnen met een subsidieaanvraag voor de 1ste graad van het secundair onderwijs. Op deze leeftijd stelt men een grote drop-out in de sportclubs vast.  Ook in de deelnamecijfers van Sport na school zijn deze jongeren ondervertegenwoordigd” , zegt schepen Ivo Andries.   De suggesties voor de keuze van de sporten kunnen van de jongeren zelf komen. Hippe sporten zoals free running, ultimate frisbee, popping dance behoren tot de mogelijkheden.

Het sportaanbod dient aansluitend op de schooluren plaats te vinden, ofwel in de school zelf ofwel onder begeleiding in de (veilig bereikbare) omgeving van de school. Er dient wekelijks een aanbod te zijn gedurende minstens 10 weken.   De jaarlijkse subsidie zal maximum 10 euro per leerling bedragen. In totaal telt Lier 1.358 leerlingen in de eerste graad. De stad zal instaan voor de coördinatie van deze projectsubsidie en het uitrollen van de projecten.    

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder