Sla navigatie over

Nieuwe formule voor Taalvakantie en Taalbad

Op die manier kunnen de deelnemers met het nodige zelfvertrouwen een goede start maken in het Nederlandstalig onderwijs en hopelijk ook de weg vinden naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. Tegelijk wordt ook hun integratie in de stad en in de samenleving versterkt.   Vrijwillige leerkrachten begeleiden de groepen.   Taalvakantie en Taalbad vindt de laatste drie weken van augustus plaats, telkens van 9.30 uur tot 16 uur in jeugdcentrum Moevement, Aarschotsesteenweg 1.   Meer info : zie bijlagen.  

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder