Sla navigatie over

Nieuwe huistaakklas voor leerlingen lager onderwijs

In een ‘huistaakklas’ ondersteunen vrijwilligers leerlingen uit het lager onderwijs bij het maken van huistaken. De ervaring leert immers dat, omwille van een aantal factoren zoals een gebrek aan kennis van het Nederlands, een aantal kinderen uit de kansengroepen extra ondersteuning nodig heeft bij het maken van huiswerk, wat de kans op een succesvolle schoolloopbaan positief beïnvloedt.? Na een half jaar werking wordt met een aantal vastgelegde doelstellingen en evaluatiecriteria een evaluatieverslag gepresenteerd aan het college.??In de beleidsdoelstellingen van het lokaal sociaal beleid wordt het investeren in gelijke onderwijskansen als prioriteit naar voor geschoven. Onderwijs vormt immers een krachtige hefboom om de spiraal van kansarmoede te doorbreken.

Daarom wordt onder meer ingezet op realisatie van aanvullende, intensieve begeleiding op maat voor kinderen en jongeren uit de kansengroepen. Deze begeleiding krijgt in Lier concreet gestalte onder de vorm van een ‘huistaakklas’. ??Sinds enkele jaren wordt in jeugdcentrum Moevement een huistaakklas georganiseerd. Deze klas is open op dinsdag van 15.30 tot 17 uur. Voornamelijk kinderen uit de scholen uit de buurt van het jeugdcentrum komen naar deze huistaakklas. Gemiddeld zijn er telkens 10 kindjes aanwezig. De selectie van de deelnemers gebeurt door de school. ??

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder