Sla navigatie over

Nieuwe ontsluitingsweg voor stationsomgeving

 

 

Enkele jaren geleden maakte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met de stad  een nieuwe start in het vernieuwingsproject van de stationsomgeving. 

De aanleg van een ontsluitingsweg tussen de Ring van Lier (R16) en het station langs de Tramweglei en het Leopoldplein is daarbij één van de eerste belangrijke stappen. Eind april 2023 verkreeg de stad  de omgevingsvergunning om de werken uit te voeren.

De nieuwe weg is noodzakelijk om de verkeersdrukte in de wijk rond de Boomlaarstraat te verminderen en de leefkwaliteit te verhogen.

Als de aanstelling van een aannemer vlot verloopt, starten in november de voorbereidende werkzaamheden  voor de aanleg van de ontsluitingsweg. Het gaat dan over het bouwrijp maken: het rooien van bomen en de afbraak van een drietal woningen. Ook het vervolg van het archeologisch onderzoek zal dan gebeuren.

In december 2023 of januari 2024 verplaatsen en vernieuwen vervolgens de nutsbedrijven hun kabels en leidingen in de Boomlaarstraat en Tramweglei. Ten vroegste in februari of maart 2024 beginnen dan de riolerings- en wegenwerken.Tegen eind 2025 moeten alle werken klaar zijn.

Om alle betrokkenen en geïnteresseerden in de omgeving goed te informeren over de plannen en de start van de werken, organiseerden AWW en de stad Lier een infomarkt in CC De Mol. Ze konfe n meer dan 270 mensen verwelkomen.

Info: www.wegenenverkeer.be/werken/stationsomgeving-lier-nieuwe-ontsluitingsweg

 

 

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder