Sla navigatie over

Nieuwe stappen in vuilnisbakkenplan

 

Na een evaluatie keurde het schepencollege  volgende stappen in het vuilnisbakkenplan goed. Zo werd  een lijst van bijkomende locaties waar  vuilnisbakken vervangen worden door een groter model van 200 liter, een lijst van nieuwe locaties voor publieke vuilnisbakken en een lijst van extra te verwijderen vuilnisbakken vastgelegd.

Het voorbije jaar werden  verschillende vuilnisbakken in de stad verwijderd of verplaatst. Uit metingen was gebleken dat ze niet op de juiste plek stonden en zwerfvuil en sluikstort aantrokken. Op een aantal plaatsen installeerde de stad  een hondenpoepbuis of een vuilnisbak met een groter volume. ‘We Proper Lier’ zorgde gelijklopend voor een  sensibiliseringscampagne.

In mei 2023  werd  bij elke lediging de vullingsgraad van elke publieke vuilnisbak en de aanwezigheid van zwerfvuil en sluikstort gemeten. De meetgegevens tonen aan dat het vuilnisbakkenplan zijn vruchten afwerpt.

Aan de hand van de meetgegevens en meldingen van inwoners en Proper Lier-medewerkers kan de stad het vuilnisbakkenplan evalueren, bijsturen en de volgende stappen vastleggen. 

Zo zullen nog 14 vuilnisbakken verwijderd worden, zullen de vuilnisbakken op 21 locaties nog vervangen worden door vuilnisbakken met een groter volume en worden er 42 vuilnisbakken vervangen door een model met verkleinde inwerpopening. 

Bijkomend volgt er op 51 sluikstortgevoelige locaties meer inzet op sensibilisering en handhaving, wordt de ledigingsfrequentie verhoogd op 7 locaties en worden 9 publieke vuilnisbakken meer in het zicht geplaatst. Daarnaast werden er het voorbije jaar nieuwe bijkomende locaties voorgesteld waarvan er voorlopig 8 weerhouden zijn.

"Iedereen woont en vertoeft graag in een mooie en nette stad. Helaas wordt het straatbeeld nog vaak ontsierd door zwerfvuil en rondslingerend afval. De drempel van een vervuiler blijkt veel lager te zijn als er her en der al afval ligt. Eind september 2021 keurde het college het vuilnisbakkenplan goed als deel van het Proper Lier-actieplan. Dit plan werd opgemaakt in samenwerking met Mooimakers. Het heeft als doel  de openbare netheid te verbeteren met een structurele visie en beheer van de publieke vuilnisbakken", stelt schepen van Proper Lier Ivo Andries.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder