Sla navigatie over

Welkom bij Open Vld Lier-Koningshooikt

7 augustus 2014

Nieuwe plek voor mini-pitch 'Caje' vlakbij middenschool A. Bergmann

Het afgeboorde pleintje 'Caje' kreeg nu een plaats op de hoek van de Ernest Staaslei en de Anton Bergmannlaan vlak tegen de stadsvest. De stad sloot daarvoor een overeenkomst af met de middenschool Anton Bergmann en de scholengroep Kla4. Zij stellen het grasveld kosteloos...

Lees meer

5 augustus 2014

Nieuwe formule voor Taalvakantie en Taalbad

Op die manier kunnen de deelnemers met het nodige zelfvertrouwen een goede start maken in het Nederlandstalig onderwijs en hopelijk ook de weg vinden naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. Tegelijk wordt ook hun integratie in de stad en in de samenleving versterkt.   Vrijwillige leerkrachten...

Lees meer

3 augustus 2014

Bomen op begraafplaats Kloosterheide zorgen voor overlast

Jaren geleden heeft het bestuur ervoor gekozen een aantal bomen aan te planten op de begraafplaats Kloosterheide. Op tal van plaatsen is de locatie er echter pal naast de grafzerken vrij ongelukkig gekozen. Ondertussen zijn het serieuze bomen geworden die in de herfst hun...

Lees meer

1 augustus 2014

Waterwegen en Zeekanaal vernieuwt brug Mechelsepoort

Volgende verkeersmaatregelen gaan hiermee gepaard:   De brug wordt zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor voetgangers en fietsers afgesloten. Mechelsesteenweg en Mechelsestraat zijn doodlopend ter hoogte van de brug. Het ziekenhuis in de Mechelsestraat is bereikbaar via Kolveniersvest-Mechelsestraat. Fietsers en voetgangers kunnen de vest...

Lees meer

30 juli 2014

Lokale politie pakt laagvliegers aan

Van de 1.763 passanten reden 93 chauffeurs te snel. Op de Anton Bergmannlaan werden procentueel de meeste overtreders genoteerd, hier reed 15 % te snel . Op de Mechelbaan werd een topsnelheid gemeten van 108 km/u waar het zone 50 is en in de...

Lees meer

26 juli 2014

Nieuwe start voor Pro Musica Lier

Het nieuwe Pro Musica Lier wil kwaliteitsvolle initiatieven in de wereld van de klassieke muziek ondersteunen. Daarnaast kan ze zelf concerten organiseren en kansen bieden aan jong Liers talent door ze een podium te bieden in het gezelschap van ervaren musici. In het eerste...

Lees meer

24 juli 2014

Tunnel kruispunt Ring/Mechelsesteenweg tegen eind 2016

Op het tunneldak wordt een overzichtelijk kruispunt met verkeerslichten aangelegd. Daar komt ook een extra bypass voor het rechts afslaand verkeer dat van op de Ring via de Mechelsesteenweg stadinwaarts wil rijden.Tijdens de werken blijft er altijd verkeer mogelijk op de Lierse Ring. De...

Lees meer

12 juli 2014

Kinderopvang Koningshooikt krijgt groen speelterrein

Dankzij het grote aantal opgevangen kinderen, de volledigheid van de kinddossiers en de grote investeringen in het verleden, is Lier één van de twintig gemeenten in Vlaanderen die van de Rijksdienst voor Kinderbijslag een extra subsidie van 108.902 euro ontvangt. Deze extra middelen voor...

Lees meer

10 juli 2014

Herinrichting kruispunt Mechelsesteenweg / Hoog-Lachenen

De rijstroken op de Mechelsesteenweg worden ter hoogte van het kruispunt van elkaar gescheiden door een middengeleider die de bocht beter zichtbaar zal maken. De middengeleider is ongeveer 300 meter lang en wordt beplant met bomen.  De betonnen wegplaten worden opgebroken en maken plaats...

Lees meer

8 juli 2014

Vleermuizenonderzoek in het Fort van Lier

Zwermen is een sociale interactie tussen vleermuizen tijdens de nazomer. Vleermuizen verzamelen dan rond grote overwinteringsplaatsen zoals forten, enerzijds om te paren en anderzijds om jonge dieren de overwinteringsplaatsen te leren kennen. Aangezien vleermuizen tijdens het zwermen verstoringsgevoeling zijn, is het belangrijk de zwermplaatsen...

Lees meer

3 juli 2014

Koningsplein krijgt rode brievenbus Bpost

Bpost diende, op vraag van de buurtbewoners, een aanvraag in om opnieuw een rode brievenbus te plaatsen in de Sander De Vosstraat. Door de heraanleg van de straat werd de vorige brievenbus er verwijderd. ?? Voor het gebruik van een brievenbus in de Sander...

Lees meer

3 juli 2014

Stadhuis Lier krijgt nieuwe invulling

In de meerjarenplanning is de herbestemming van het stadhuis op de Grote Markt en de professionalisering van het toeristisch onthaal om Lier op de kaart te zetten als A-kantoor toerisme opgenomen. Het eerder voorziene restauratieproject in het Timmermans-Opsomerhuis, met integratie van het toerisme-onthaal, is...

Lees meer

1 juli 2014

Over duivels - en andere gekten...

Als je jarig bent op de nationale  feestdag blijft dat overigens een aanleiding tot opmerkingen en associaties. Ik ben in ieder geval de vlaggen wel in de gaten blijven houden. En kon dus alleen maar vaststellen dat het aantal Belgische fans die het de...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder