Sla navigatie over

Welkom bij Open Vld Lier-Koningshooikt

30 juni 2014

Alarmeringstest Be-Alert op 3 juli

Tijdens de test op 3 juli zullen de pilootgemeenten een sms versturen naar hun inwoners die ingeschreven zijn in BE-ALERT. BE-ALERT is een nieuw alarmeringssysteem dat de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie, sneller en duidelijker verwittigt en zo goed mogelijk informeert....

Lees meer

28 juni 2014

Waterwegen en Zeekanaal vernieuwt brug Mechelsepoort

Tot mei voerden de nutsmaatschappen voorbereidende werkzaamheden uit. Ze verlegden en vernieuwden de leidingen onder de brug. In samenspraak met het ziekenhuis en de scholen werd eerder al besloten de effectieve renovatie van de brug in de zomervakantie te laten plaatsvinden. De exacte timing...

Lees meer

27 juni 2014

Lier ontvangt 'Gouden rookmelder'

In de provincie Antwerpen werden in die tijdspanne 73.325 rookmelders verkocht waarvan 36.256 door de gemeenten. Lierenaars kochten in 2010, 2011 en 2012 samen 3.000 rookmelders . Hiermee is Lier de rookmeldergemeente van de provincie die het meeste rookmelders verkocht . De stad verkocht...

Lees meer

27 juni 2014

Lier wil propere Binnennete

Door het gebruik van biologische technieken zou de toenemende slibvorming, het troebele water en het vrijkomen van zware metalen kunnen aangepakt worden. Dat wil zeggen minder organische vervuiling en het voorkomen van geurhinder en botulisme. De stad doet beroep op de firma Idrabel die...

Lees meer

26 juni 2014

Lier sluit jaarrekening 2013 af met positief resultaat

In 2013 heeft de stad voor 9,1 miljoen euro geïnvesteerd. Dat betekent een besparing van 820.000 euro op het initiële investeringsbudget. Door een strikte opvolging van de personeelskosten ( geen ontslagen , enkel natuurlijke afvloeiing) en werkingsuitgaven ( daling met 9,5%) werd het gebudgetteerde...

Lees meer

25 juni 2014

Academie fleurt binnenplaats Abtsherbergstraat op

De gebouwen van de voormalige stadsbibliotheek aan de Abtsherbergstraat 10 werden enkele jaren geleden omgebouwd tot een wooncomplex. In de gebouwen van de voormalige tekenschool is nu de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting gevestigd. De LMH heeft de leerlingen van de academie gevraagd één...

Lees meer

25 juni 2014

Minder pesticiden en kostenbesparend groenbeheer

Zo werd een proefvlak aangelegd met traaggroeiend gras ter hoogte van het binnengebied tussen Kreeftstraat, Leeuwstraat en Schorpioenstraat op de Bogerse Velden). Dit proefvlak was voorheen een dolomietverharding die weinig gebruikt werd, waardoor er altijd veel onkruid groeide. Het grasmengsel dat gezaaid werd, heet...

Lees meer

25 juni 2014

Bloemen voor mantelzorgers

Wat zou de zorg verschralen zonder de mantelzorg. Een partner, een buur, een familielid, ... die de zorg voor een naaste op zich nemen leveren werk dat van onschatbare waarde is. Logisch dus dat mantelzorg erkend wordt. De OCMW voorzitter bezorgde de bloemetjes thuis bij T....

Lees meer

25 juni 2014

Lierse jongeren maken kunstwerken uit kunststof

In juni organiseerde ARTAFACT in samenwerking met Vosschemie met succes een eerste workshop waarbij er textiel behandeld werd met UV-hars. Jongeren van de SASK (Stedelijke Academie voor Schone Kunsten) kregen de kans om te experimenteren met deze techniek. In augustus volgt een exclusieve workshop...

Lees meer

24 juni 2014

Uitzonderlijke beiaardklanken op dinsdag 1 juli

Vanaf 14.30 uur staat een mobiele beiaard opgesteld op de Grote Markt, waarbij eerst rustige folkmuziek aan bod komt in samenspel met de beiaard. Daarna volgt het moderne genre voor een mix van de klokkenklanken met elektronica, gevolgd door een heuse combinatie van beiaard...

Lees meer

24 juni 2014

Een spetterende zomer bij De Waterperels

Wie heerlijk wil ontspannen in de warme lagune, zalig genieten in de sauna of actie en avontuur beleven in de wildwaterbaan, de buikschuifglijbaan of op het hindernissenparcours kan elke dag terecht in zwemparadijs De Waterperels , een hele zomervakantie lang! Maandag 30 juni wordt...

Lees meer

23 juni 2014

Zomerhappening in de Antwerpsestraat

De Antwerpsestraatwordt vanaf de Anton Bergmannlaan tot aan de Grote Markt afgesloten voor verkeer telkens van 11 tot 22 uur. Daarnaast wordt een parkeerverbod voorzien vanaf 9 uur. De doorgang van de Kartuizersvest naar de Kolverniersvest en de doorgang van het station naar de...

Lees meer

22 juni 2014

Lier installeert Buurtinformatienetwerk (BIN) in Koningshooikt

Bedoeling van het BIN is het algemene veiligheidsgevoel te verhogen,de sociale controle te bevorderen en het belang van preventie te verspreiden. Binnen een buurtinformatienetwerk is er een informatie-uitwisseling   tussen de lokale politie en de burgers door het verspreiden van preventieve tips en nuttige...

Lees meer

20 juni 2014

Lier maakt zich op voor Gummarusfeesten 2014-2015

In 1996 werd in de stad met een historische stoet het 500-jarige huwelijksjubileum gevierd van Filips de Schone en Johanna van Castilië. Hierop wordt verder geborduurd voor de Lierse Ommegang 2015. Filips en Johanna zullen net als alle andere toeschouwers kunnen genieten van het...

Lees meer

20 juni 2014

Samenwerking stad - OCMW stimuleert sociaal beleid

Terwijl het lokale sociale beleid in het verleden in hoofdzaak een opdracht van het OCMW leek te zijn, leren, door het open-en samentrekken van de beide organisaties, de beleidsmensen en de administraties elkaar ook beter kennen en waarderen. En, wat nog belangrijker is: zij...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder