Sla navigatie over

Noodsituatie geen alibi voor politiestaat

Hij reageert daarmee op de aankondiging dat sommige burgemeesters woonstbetredingen, kliklijnen of warmtedrones willen inzetten voor de handhaving van de coronamaatregelen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan neemt de federale overheid drastische maatregelen. Zo moeten mensen thuis blijven, van thuis werken en mogen ze alleen hun huis verlaten voor essentiële verplaatsingen of om te gaan fietsen of wandelen.

Nu ze dit weekend mooi weer aankondigen en de maatregelen nog altijd van kracht zijn, kondigen sommige stads- en gemeentebesturen drastische maatregelen aan om de richtlijnen te handhaven. Zo zouden er warmtedrones gebruikt worden om te kijken of er mensen aanwezig zijn in tweede verblijven, wil een politiezone kliklijnen installeren voor mensen die de regels niet volgen of zouden politiekorpsen toegang moeten kunnen krijgen tot de woning om te kijken of de maatregelen wel worden nageleefd.

Lachaert: “De naleving van de coronamaatregelen zijn essentieel om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De politie speelt daar een belangrijke rol. En iedereen moet meewerken om samen met de politiediensten de instructies te volgen. Aanvallen op hen of spuwen, moet zeer streng bestraft worden. Maar de maatregelen moeten ook proportioneel zijn. Warmtedrones, kliklijnen, woonstbetredingen,… zijn een brug te ver. Als liberaal pas ik voor een samenleving waarin de huidige noodtoestand wordt aangegrepen om een politiestaat te installeren. Waarbij men zonder rechter, zonder controle kan beslissen om overal binnen te vallen bij enkel een vermoeden of indicatie. Dat is buiten alle proportie en zal ik nooit toelaten.”

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder