Sla navigatie over

OCMW Lier koopt 17 begijnhofwoningen

De 17 begijnhofwoningen bevinden zich in Kalvarieberg, Wezenstraat , Oud Kerkhof , Grachtkant , Sint- Margaretastraat , Hellestraat , Martinushoek  en Symforosastraat .  

In 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen OCMW Lier, de stad en de Kerkfabriek St. Gummarus voor de opmaak van een beheersplan van het beschermde monument Begijnhof. De eigendommen op het begijnhof zitten immers verdeeld over verschillende eigenaars.   “In het definitieve beheersplan werd een faseringsplan voor de restauratie van de begijnhofwoningen en het openbaar domein opgenomen. Die restauratiewerken zullen in 4 fasen uitgevoerd worden. Voor deze gefaseerde restauratie kan bij de Vlaamse Overheid een meerjarenerfgoedpremie aangevraagd worden, “ zegt OCMW voorzitter Marleen Vanderpoorten.   Uit overleg tussen OCMW en Kerkfabriek over de woningen van de Kerkfabriek, bleek enerzijds de bereidheid bij de Kerkfabriek de te restaureren woningen te verkopen, en anderzijds de wens van het OCMW om deze woningen mee op te nemen in de gefaseerde restauratie.

“ Het beheer van het beschermde monument en werelderfgoed wordt makkelijker als de eigendommen niet verdeeld worden over verschillende eigenaars. Bovendien kan een stads- en OCMW-bestuur rekenen op een erfgoedpremie van 80% van de restauratiewerken,” vertelt de OCMW-voorzitter .   De kerkfabriek heeft de beslissing genomen na studie van het “Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014”, in werking vanaf 1 januari 2015, waardoor de erfgoedpremie werd verlaagd van 80% naar 40% voor het privaat patrimonium van de kerkfabriek.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder