Sla navigatie over

OCMW Lier mag jeugvoetbalcentrum Kessel verkopen aan Infralier NV

Op 25 februari dit jaar besliste de OCMW-raad de voormalige jeugdvoetbalterreinen van het failliete Lierse SK in Kessel voor een half miljoen euro te verkopen aan Infralier NV van L. Van Thillo , voorzitter van Lierse Kempenzonen

Raadslid Geert Marrin ( Groen - Lier&Ko) diende begin maart een klacht in bij de gouverneur. Marrin was van oordeel dat de gevoerde verkoopprocedure niet correct was verlopen. Er zou vooraf geen transparante marktbevraging gehouden zijn , waardoor een marktconforme prijs niet werd verzekerd. De gouverneur oordeelde nu dat de gevolgde procedure volledig te verantwoorden is in het licht van het decreet lokaal bestuur en de heersende rechtspraak.

De notariële akte zal eerstdaags worden opgesteld en ondertekend, zodat de deal helemaal officieel wordt.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder