Sla navigatie over

OCT’s krijgen conische vulsluizen

Het voorstel houdt ermee rekening dat de huidige aanbiedingszuilen voor restafval kunnen worden hergebruikt voor de vervanging van de bestaande oudere zuilen voor glas of papier/karton.

“Als we alle OCT’s voor restafval in Lier in 2019 vervangen , bedraagt de totale kost voor de stad 27.787 euro”, zegt schepen van Afvalbeleid Ivo Andries.

Eind 2019 loopt het contract af tussen IVAREM en KLIKO voor de levering en het onderhoud van ondergrondse afvalsystemen. Een nieuw aanbestedingsdossier is door IVAREM in voorbereiding. Hierin wordt de optie voorzien dat de eerste interventie, die nu door IVAREM wordt uitgevoerd, mede door de leverancier kan worden uitgevoerd. De stad zal dan ook de mogelijkheid hebben voor dit laatste te kiezen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder