Sla navigatie over

Onderzoek naar herkomst van vooroorlogse schilderijen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vele kunstwerken uit openbaar en uit privébezit achtergelaten, geroofd en/of gestolen. Ook in België. Er ontstond, voornamelijk in West- en Centraal Europa, een grote kunsthandel. Een groot aantal cultuurgoederen werd na de Tweede Wereldoorlog opgespoord, teruggevonden en teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars, erfgenamen of staten.

Maar niet van alle teruggevonden cultuurgoederen was de herkomst even duidelijk, of ze geroofd waren en wie de vooroorlogse eigenaars waren. Sommige van deze cultuurgoederen belandden in openbare of in privéhanden na de bezettingsjaren en de bevrijding.

Tijdens de Conferentie van Washington in 1998 onderschreef België de principes over de onder het nationaalsocialisme geroofde en verdwenen cultuurgoederen. De musea en culturele instellingen werkten mee met de Studiecommissie joodse goederen en de Commissie voor Schadeloosstelling om de herkomst van deze cultuurgoederen uit te klaren.

Het ging om kunstwerken die mogelijk voorwerp uitmaakten van de nationaalsocialistische roof of- aankopen, evenals de naoorlogse restitutie in en door België. Het onderzoek nam een aantal jaren in beslag. Na deze enquêtes werd besloten kunstwerken met een ongeïdentificeerde of onvolledige herkomst onder te brengen in een databank.

Bedoeling : meer informatie bekomen over de verwervingsgeschiedenis. Alle informatie die de herkomst van beide schilderijen kan verduidelijken, meer bepaald over de vooroorlogse periode en de oorlogsjaren, is zeer welkom!

Wie meer info heeft , kan contact nemen met [email protected] of tel. 03 490 40 65.

Het eerste schilderij ‘Het laatste oordeel’ van de hand van Jacob de Backer, is een olieverf op paneel, van 69 cm bij 55 cm. Het werd in 1944 aangekocht voor 50.000 BEF bij een Belgisch privé-verzamelaar door het veilinghuis Dorotheum, in Wenen en doorverkocht voor een bedrag van 7000 Reichsmark op 31 mei 1944 aan Adolf Hitler voor de Linzverzameling. Het werd verzonden naar de zoutmijnen van Alt-Aussee, Monsberg en teruggevonden door de Amerikaanse Monuments, Fine Arts & Archives-divisie. Het schilderij werd overgebracht naar het Collection Point München , gerestitueerd aan België en afgestaan in 1952 aan het Stedelijk Museum in Lier.

Het tweede schilderij ‘Zelfportret van een schilder ‘ is een olieverf op doek (148cm x 104 cm ) uit de 17de eeuw van de Zuid-Nederlandse school. Het werd aangekocht tijdens de oorlogsjaren in België door de kunsthandelaar Maurice Lagrand in Brussel . Het werd doorverkocht voor 8.000 Reichsmark aan Heinrich Hoffmann , ‘hoffotograaf’ van Adolf Hitler en zijn Nationaal Socialisten en teruggevonden door dezelfde Amerikaanse divisie in zijn privé-woning Guffelham nr. 13, München. Het werd eveneens overgebracht naar het Collection Point München en afgestaan in 1952 aan het Stedelijk Museum in Lier .

De huidige waarde van beide werken wordt geschat op 60.000 euro.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder