Sla navigatie over

Open Vld levert in primeur schepen van ‘Proper Lier’

Dat resulteerde al in een aantal beslissingen. De 4-wekelijkse ophalingsfrequentie van de roze zak voor gemengde plastics oorspronkelijk voorzien als proefproject, blijft definitief om de 4 weken behouden. De extra inzamelingen en de lage kost van de roze zak zorgen ervoor dat inwoners door beter te sorteren kunnen besparen op hun jaarlijkse afvalkost. Ook de problemen rond de technische defecten van de ondergrondse containersystemen worden aangepakt. Door fout gebruik van te volumineuze zakken blokkeerden de huidige OCT’s snel.Een proefproject met een conische vulsluis aan de Eeuwfeestlaan werd positief geëvalueerd. Bij de conische sluis kwamen vuilniszakken minder snel vast te zitten. Kortelings zal een externe firma alle 58 aanbiedingszuilen in Lier en Koningshooikt vervangen door een conisch model. De opening zal dus kegelvormig van klein naar groot gaan. Hierdoor zullen de sluizen minder snel haperen en dergelijke technische defecten vermijden. Wat niet wegneemt dat het correcte gebruik natuurlijk aangewezen blijft! Ook het IVAREM contantbelastingtarief van 54 euro die aan elke container of OCT-kaart verbonden is, wordt herbekeken. In het bijzonder zal voor alleenstaanden een verminderd tarief snel doorgevoerd worden.

Inzet van vrijwilligers Onder het motto ‘Zonder is gezonder’ is het sinds 2015 verboden nog pesticiden te gebruiken. De groendienst diende dan ook over te stappen naar alternatieve, meer milieuvriendelijke methodes. De stad is sindsdien op zoek naar het allernieuwste procédé om onkruid te verdelgen en volgt op de voet de aanpak van andere steden. Tegelijk zou er wat meer tolerantie moeten worden gewekt voor een natuurvriendelijker groenbeheer. Onkruid is veelal slechts een visuele ergernis en is niet altijd een teken van verwaarlozing van het openbaar domein. De stad doet haar uiterste best zoveel mogelijk onkruid te verwijderen, telkens weer opnieuw. Voor Lierenaars en Hooiktenaars blijft dus naast de verplichting het voetpad proper en ijs-en sneeuwvrij te maken binnenkort ook weer onkruidvrij te houden. De stad probeert ook haar inwoners te sensibiliseren en te betrekken in het Proper-Lier beleid. Zo kan elke vrijwilliger die in zijn buurt de handen uit de mouwen steekt om rondslingerend zwerfvuil op te ruimen, een gratis pakket bekomen aan de onthaalbalie van het stadskantoor aan het Paradeplein. In dit pakket zit oa een grijpstok, handschoenen, een fluo hesje en vuilzakken. Het bij elkaar gesprokkelde zwerfvuil wordt opgehaald en verwerkt door de stad. Het project ‘vrijwilligers openbaar domein’ groeide intussen uit tot meer dan 70 permanente vrijwilligers , jong en minder jong , die deze taak op zich nemen en het openbaar domein ontdoen van zwerfvuil.Zo kan iedere inwoner bijdragen aan ‘Proper Lier’ en kunnen inwoners en bezoekers genieten van elk ‘schoon’ plekje in Lierke Plezierke!

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder