Sla navigatie over

Open Vld stelt verkiezingen uit

Vanuit de verschillende partijgeledingen (leden, afdelingen, parlementsleden, leden van het partijbestuur, kandidaten voor het nieuwe partijbestuur en voorzitterschap…) werd de afgelopen dagen de vraag gesteld of het in de huidige uitzonderlijke omstandigheden opportuun is de tijdslijn van de verkiezing te volgen zoals gepland en aanstaande zaterdag de stemmingen te openen en te sluiten op respectievelijk 27 en 31 maart.

De vraag om uitstel werd voorgelegd aan het partijbestuur. Volgens de partijstatuten is immers het partijbestuur het orgaan dat beslist over de organisatie van de bestuursverkiezingen. Bovendien is het partijbestuur verantwoordelijk voor de politieke standpuntbepaling. De beslissing over het houden van interne verkiezingen op het moment dat ons land in een nooit geziene gezondheidscrisis verkeert, is geen louter technische maar ook een politieke afweging en die ligt dus bij de politieke verantwoordelijken van de partij.

Het partijbestuur heeft digitaal met stemming per e-mail en met een ruime meerderheid van 69% beslist de interne verkiezingen uit te stellen met twee maanden. De uittredende partijvoorzitter heeft zich onthouden bij de stemming. Het partijbestuur zal zo snel mogelijk en zodra de omstandigheden het opnieuw toelaten de hervatting van de interne verkiezingen bespreken en organiseren.

Dit is uiteraard een moeilijke beslissing. Ook het handhaven van de verkiezing zou dat geweest zijn. Ongetwijfeld zijn er leden die graag een andere beslissing hadden gezien. Dat begrijpen en respecteren we. Toch rekenen we op het begrip van iedereen. Vele kandidaten en leden zijn immers volop bezig met de bestrijding van het virus. Alle aandacht moet nu daar heen gaan. De volksgezondheid gaat nu boven alles. Als we allemaal ons best doen, komen we hier door. Daarna kunnen we de tijd, aandacht en het engagement geven die de vernieuwing van onze partij verdient.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder