Sla navigatie over

Oplossing voor wateroverlast Lispersteenweg

Destijds heeft men ervoor gekozen op de Lispersteenweg 2 rioleringen te laten overgaan in een riolering met een veel lagere capaciteit ter hoogte van het Hof van Beieren, tevens het laagste punt . Dit gekoppeld aan het ontvangen van het water van het laatste stuk van de ring en water uit Ranst. Daarbij is men destijds ook uitgegaan van veel minder intense regenbuien.

Door 6 kolken nu rechtstreeks aan te sluiten op de Arendbeek, kan er sneller water doorstromen naar het pompstation op de oude Lisperloop, waar 36.000 liter per minuut kan verpompt worden. De uitvoering van deze aansluitingen is gepland voor april. De stad investeert 22.780 euro voor uitvoering door een externe aannemer.

De enige definitieve oplossing is het vervangen van het gehele rioleringssysteem door een gescheiden stelsel, met de juiste diameters. Intussen wordt met het Agentschap Wegen en Verkeer onderhandeld om een deel van het regenwater afkomstig van Ranst af te leiden naar de Lisperloop en te bufferen in het retentiebekken ter hoogte van de Bogerse velden.??

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder