Sla navigatie over

Oproep om tijdelijke opvangplaats voor Oekraïense vluchtelingen

Heb je plaats om vluchtende Oekraïners tijdelijk onderdak te bieden in afwachting van een definitieve plaats om te wonen? Lierenaars kunnen de aangeboden huisvesting registreren via een formulier op www.lier.be/plekvrij.   Op vraag van gouverneur C. Bercx bezorgt de stad morgen, woensdag 2 maart, tegen 12 uur een eerste overzicht van beschikbare plaatsen aan de hogere overheid.

De hogere overheid houdt een veiligheidsscreening van alle personen die zich aandienen voor opvang. Wie zich aanmeldt met een beschikbare opvangplaats zal later meer info ontvangen van de hogere overheid.  

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder