Sla navigatie over

Over loerende ogen in Lier

Op basis van haar ruime praktijkervaring heeft Marleen getracht om de belangrijkste uitdagingen waar het beleid van onze stad voor staat, samen te vatten in negen aandachtspunten. De aandachtspunten zijn communicatie, informatie en wijkwerking, eerherstel voor monumenten, veiligheid en bescherming op alle fronten, bouwen en wonen in Lier, bereikbaar en leefbaar centrum en ondernemende handelaars, cultuurbeleving en kunstonderwijs, sportbeleving, regisseur van onderwijs en tewerkstelling, seniorenzorg op maat. Elk aandachtspunt wordt voorafgegaan door een persoonlijke belevenis. Zo schetst Marleen op een frisse en luchtige manier een beeld van onze stad. De tekst reikt geen sluitende oplossingen aan, maar probeert wel hier en daar een beetje historisch inzicht te verschaffen en een richting aan te reiken om problemen op te lossen. Met "Loerende ogen..." wil Marleen, over de partijgrenzen heen, een aanzet geven tot een constructief debat over waar we met onze stad de komende jaren heen willen. Het boekje is gratis te verkrijgen op eenvoudige vraag aan [email protected].

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder