Sla navigatie over

Overheidsdienst Belastingen verlaat Lier

“Wij hebben inderdaad informeel het nieuws vernomen dat de Federale Overheidsdienst (FOD)  Financiën , gevestigd in het Rijksadministratief Centrum in  de Kruisbogenhofstraat in de loop van  2024 zal vertrekken uit onze stad”, zegt  schepen van Patrimonium Sabine Leyzen.

“De stad  weet  tot  vandaag  niet wat die verhuis betekent  voor de toekomst  van  het Vredegerecht , de politierechtbank en de post gevestigd op het gelijkvloers van het gebouw. Het is de FOD Financiën allicht in samenspraak met de FOD Justitie die hier afspraken heeft gemaakt met het Vredegerecht. Gezien de omvang van het gebouw en zijn  ligging, zijn wij als stad Lier uiteraard  bekommerd over de toekomst van deze site. Dit centraal gelegen gebouw, middenin onze binnenstad, zal  ongetwijfeld opportuniteiten met zich  meebrengen”, stelt  schepen  Sabine Leyzen.

“Daarom hebben we reeds een overleg gehad met de Regie der Gebouwen over de toestand van het complex, de mogelijkheden en hun eigen visie ter zake. Bij dit overleg hebben we uitdrukkelijk gesteld dat we als stadsbestuur  zeer geïnteresseerde partij   zijn voor de nabestemming van dit gebouwencomplex. Op basis van de huidige status  kunnen we  echter  nog niet spreken van een project dat rijp is voor stadsontwikkeling. Dit omdat de stad Lier, geen eigenaar is van het gebouw en zijn  omliggende site, en de Regie tot nu toe nooit heeft aangegeven het gebouw te willen herbestemmen .De toekomst zal dus moeten uitwijzen wat de Regie der Gebouwen van plan is met de site en of we als stad  hierin een rol kunnen spelen”, besluit schepen Leyzen.

FOTO © Erfgoedbank 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder