Sla navigatie over

Overstromingsgebied Polder van Lier krijgt opfrisbeurt

Het gecontroleerd overstromingsgebied Polder van Lier, een deelzone van het Sigmaproject Beneden-Nete, werd aangelegd in de jaren tachtig en is nu aan vernieuwing toe. Bij stormtij vangt het gebied water van de Beneden-Nete op, zodat de omgeving niet te kampen heeft met overstromingen. Om te zorgen dat de Polder van Lier vlotter leegstroomt na een stormtij en dus sneller klaar is bij een volgend stormtij opnieuw water op te vangen, bouwt het gewest een nieuwe en grotere uitwateringssluis.

Er worden ook een aantal maatregelen genomen om een landschap met open water en riet te creëren in het overstromingsgebied. Dat type landschap trekt heel wat zeldzame planten- en diersoorten aan. Zo levert het Sigmaplan een belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen voor Vlaanderen.

Voor deze werken is een omgevingsvergunning aangevraagd. Zo’n omgevingsvergunning vervangt de vroegere bouwvergunning en milieuvergunning.

Wie wil kan de vergunning inkijken bij de stad Lier in het stadskantoor (Paradeplein 2). Donderdag 31 januari wordt tekst en uitleg gegeven in zaal ‘Den bloeyenden wijngaerdt’ in het stadskantoor. Iedereen is doorlopend welkom tussen 16 en 20 uur.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder