Sla navigatie over

Paradijs viert zijn 50ste verjaardag

Op donderdag 19 oktober 2017 viert het woonzorgcentrum van het OCMW "Paradijs" feestelijk zijn 50ste verjaardag. Het oorspronkelijke "rusthuis" is zowel naar uitzicht als naar inhoud in de voorbije halve eeuw grondig veranderd. De maatschappij evolueert, de vergrijzing neemt met rasse schreden toe en de ouderenzorg onderging dan ook een facelift. Waar de nadruk in het verleden vooral op zorg lag, zijn vandaag ondersteuning, beleving en activering de sleutelwoorden in ons Paradijs.

Meer service Het Paradijs werd oorspronkelijk gebouwd in de Kanunnik Davidlaan, maar verhuisde zes jaar geleden naar de Transvaalstraat, waar 177 moderne kamers een verblijf bieden aan onze oudste Lierenaars. In de loop van de voorbije jaren werden er ook negen aanleunwoningen gebouwd op dezelfde site, werd er een dagverzorgingscentrum De Passage geopend zodat thuis wonen langer haalbaar blijft en werden ook zeven kamers 'Kortverblijf' ter beschikking gesteld voor tijdelijke opvang en verzorging.

De precaire financiële situatie waarmee het Paradijs kampte in het begin van deze bestuursperiode is intussen afgewend. Zo kan het Paradijs met een gerust gemoed de komende vijftig jaar tegemoet gaan! Maar eerst volop genieten van een dik verdiend mooi verjaardagsfeest. Gelukkig verjaardag!

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder