Sla navigatie over

Participatie als rode draad bij vernieuwing openbaar domein

Lier investeert voortdurend in zijn  openbaar domein. 

“Omdat  heraanleg van publieke ruimte  best wel intensief kan zijn voor de bewoners, zetten we sinds deze legislatuur sterk in op participatie,” stelt bevoegd schepen Sabine Leyzen .” De ideeën en bedenkingen die uit deze participatiemomenten naar voor komen, voeden het ontwerpproces en maken er integraal deel van uit. 

“Voor de Werf, Bril, Kattenstraat, Kloosterstraat en Volmolenstraat, die de komende jaren worden  vernieuwd ,  volgen we dit traject. Half februari  werden de ontwerpplannen een eerste maal toegelicht aan de buurtbewoners.We polsten naar hun ideeën en bedenkingen om het ontwerpproces te voeden. Met het ‘burenboekje’  kregen we   zicht  op hoe bewoners hun straat beleven en wat hun droombeelden zijn.Die wensen en droombeelden   werden gebruikt als input voor een   bevraging op het vlak van  verkeer, leefbaarheid en beleving van de straat en anderzijds hun  prioriteiten voor de heraanleg van deze straten: ideeën rond groenelementen, ruimte voor voetgangers en fietsers, mobiliteit en verkeer, de straat als openbare ruimte en parkeren.  Bewoners weten immers zelf het best wat hun straat/buurt nodig heeft Op basis van dit traject werkte  het studiebureau een projectdefinitie uit en  maakte uiteindelijk een schetsontwerp op. Zodra het voorontwerp klaar is, organiseren we opnieuw een bewonersvergadering. Als alles vlot verloopt, verwachten we dat de werken zouden kunnen starten in het najaar 2024,” vervolgt  Leyzen.

“Ook voor de heraanleg van  de Koning Albertstraat  en omliggende straten   werd al sterk ingezet op dit vernieuwde en intense participatietraject. Dat schetsontwerp  krijgen de bewoners van deze straten  nu morgen maandag 13 maart om 19.30 u  te zien tijdens een bewonersavond in het stadhuis,” besluit  schepen Leyzen.

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder