Sla navigatie over

Plannen stationsbuurt worden concreet

De voorbije decennia werden meerdere plannen voor de heraanleg van de stationsomgeving wereldkundig gemaakt. Begin september konden geïnteresseerde inwoners een nieuw voorstel inkijken. Even de voorgeschiedenis: in 2009 keurde de gemeenteraad het ‘Masterplan Stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving’ goed. Het project werd ‘On hold’ gezet omwille van het dossier ‘Tweede Havenontsluiting’. Voor alle duidelijkheid, de weerhouden tracés in het planMER passeren NIET meer door het station van Lier. Met dit nieuw gegeven ging de stad Lier in 2016 opnieuw aan de slag, omdat de aanleg van de ontsluitingsweg van de Ring richting station urgent is.

Andere aanpak Nu wordt dit stadsvernieuwingsproject heel anders aangepakt. Het is een ‘plan in wording’, waarbij de Lierenaars nauw betrokken zijn. Niets is definitief. Bij iedere stap koppelt de stad terug naar haar inwoners. De stad wil alle projecten die raken aan de stationsomgeving actualiseren én de respectievelijke partners mee betrekken in een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Een hoogwaardige landschappelijke aanleg van de ontsluitingsweg en zijn omgeving wordt uitgewerkt. In de update van het masterplan Stationsomgeving is er ook aandacht voor de inplanting van het logistiek centrum voor Infrabel met een nieuw kopgebouw ter hoogte van het stationsplein, aangevuld met parkeermogelijkheden. U leest het, er is heel wat in beweging! Meer info vindt u op de website van de stad Lier. Momenteel werkt Infrabel aan extra parkeerplaatsen en overdekte fietsenstallingen, iets wat onze pendelaars ten zeerste waarderen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder