Sla navigatie over

Pleidooi voor vernieuwing De Kozaksite

“De afgelopen week is er wat onduidelijkheid ontstaan over de heraanleg van De Kozak. Het gaat om de ouderlingenwijk, gelegen in een binnengebied tussen de Pannenhuisstraat en de Eeuwfeestlaan.   Ikzelf ben geboren in de Pannenhuisstraat en heb dus mijn jeugd voor een groot deel doorgebracht aan De Kozak.Samen met de kinderen van de hele buurt was het er leuk en veilig spelen omdat er weinig verkeer kwam.Zelfs de Eeuwfeestlaan was toen nog niet aangelegd en nog een bebost gebied. In onze kindertijd waren het allemaal, één voor één ook een beetje onze bomma’s en bompa’s die daar woonden.

Ze genoten van de jeugd die daar hun ding deed en wij genoten van de extra aandacht van deze plus-grootouders.Waar ik van spreek is meer dan 30 jaar geleden en nog steeds staan daar diezelfde huisjes, heerst er diezelfde rustige sfeer…

Ik moet jullie dus niet vertellen dat ik hier vanavond emotioneel betrokken ben bij dit dossier.Al ben ik de eerste om mijn goedkeuring te geven voor de heraanleg van deze site. De huisjes zijn op…echt op…Net zoals de huidige invulling niet meer van deze tijd is!   De plannen om op de site van De Kozak het sociale restaurant en sociale kruidenier te vestigen gaan NIET door.De Kozak was hiervoor geen goede locatie, en dit om verschillende redenen die intussen duidelijk naar voren gekomen zijn.We engageren ons echter allemaal wel om verder te zoeken naar een andere meer geschikter locatie voor beide initiatieven.

Ik ben verheugd te mogen aankondigen dat de Lierse Maatschappij voor Huisvesting plannen heeft om op deze site te bouwen voor alleenstaanden. Het betreft hier een inhaalbeweging naar aangepaste, betaalbare woningen voor deze doelgroep. Wat ik alleen maar kan toejuichen.52% van alle kandidaten op de wachtlijst zijn alleenstaanden, terwijl er slechts een aanbod is van 25% woningen met 1-slaapkamer. (cijfers jaarverslag 2017)

Het zal ook de site wat meer doen leven, wat vooral ’s avonds een meerwaarde zal zijn door meer sociale controle.U begrijpt dat een ouderlingenwijk om 19u. verlaten is en dit in het verleden toch ook wat trekpleister is geweest voor foute dingen.Dat kan dus alleen maar beteren…Alweer een pluspunt!   Ik mag dan ook oprecht zeggen dat de meerderheidsfracties uitkijken naar dit nieuwe project.

We vernamen reeds dat bij de buren het ongeduld om deel te nemen aan het burgerparticipatie-gedeelte groot is.   Als OCMW en stad hebben we deze grond in handen, laten we dan ook het voeren van een participatief-traject over de invulling van de site, opnemen in de verkoopsvoorwaarden. Zodat de LMH, weliswaar binnen de contouren van de volumestudie, in samenspraak met de buurt en de stad naar een aanvaardbare invulling kan streven. Zo krijgt deze site niet alleen een nieuwe invulling maar geeft het beleid ook invulling aan het participatieve traject bij omgevingsvergunningen.   We nodigen alle buurtbewoners uit om hier binnenkort mee over in debat te gaan.Iedereen zal mee betrokken worden bij het nieuwe verhaal van De Kozak. Ook uit persoonlijke naam, zal ik hier uiteraard actief aan deelnemen. Laten we er samen een mooie site van maken die jong en oud verenigt!”  

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder