Sla navigatie over

Polder van Lier vangt stormtij op

Het gevaarlijk stormtij , de combinatie van springtij en een west-noordwesterstorm op de Noordzee gaat gepaard met hoge waterstanden. Een keten van gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan vangt de stormvloedgolven op door tijdelijk rivierwater te bufferen om wateroverlast stroomopwaarts zoveel als mogelijk te vermijden.

Vlaanderen beschikt via het Sigmaplan momenteel over 16 gecontroleerde overstromingsgebieden langs Zeeschelde en zijrivieren. In onze regio gaat het onder meer over de overstromingsgebieden Anderstadt I en II en Polder van Lier.

Het jaagpad langs de potpolder tussen de Ring en het Hof van Ringen werd omwille van de veiligheid tijdelijk afgesloten. Toezicht werd gehouden door de lokale politie en vertegenwoordigers van De Vlaamse Waterweg. In Lier stroomde het water over de Netedijk de polder in , de hoogste waterstand in de Nete werd bereikt om 17:00 u.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder