Sla navigatie over

Prominenten toosten met stadsbestuur op een voorspoedig 2020

De burgemeester wees in zijn gelegenheidstoespraak naar het meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Dat evolueerde na veelvuldige besprekingen met de stedelijke diensten, participatie-avonden met de inwoners , uitgebreide toelichtingen aan de gemeenteraadsleden tot de uiteindelijke goedkeuring door de gemeenteraad.

Ondanks de grotere druk op steden en gemeenten met meer toevertrouwde taken zonder financiële tegemoetkoming zal dit stadsbestuur een gezond financieel beleid blijven voeren.

Lier zal een inhaalbeweging maken op het vlak van de heraanleg van voetpaden, fietspaden en wegen. Grote restauratiedossiers zoals het begijnhof , de Sint-Gummaruskerk en de middenvleugel van het Zwartzusterklooster worden verdergezet of hernomen. De realisatie van jeugdvoetbalvelden op de Hoge Velden , een nieuw cultureel centrum of vernieuwd CC De Mol en de ontwikkeling van de Normaalschoolsite wordt verder aangepakt.

Deze plannen en de inschrijving van nog een achttal andere initiatieven betekenen een globale investering van nagenoeg 104 Mio euro . Dit alles zonder verhoging van de aanvullende personenbelasting, zonder verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing , zonder vermindering van het personeelsbestand.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder