Sla navigatie over

Provincie start aanleg brug-tunnelcomplex in Lier

In de realisatie van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier voorziet de provincie een vlotte verbinding tussen de Hockeyweg en het station van Lier. Om deze verbinding vlot en veilig te maken, komt er een fietstunnel onder de ring rond Lier (R16) tussen de twee sporenbundels.

Daarnaast realiseert de provincie een fietsbrug over de sporen langs de noordzijde van het station, dus over de spoorbundel vanuit Antwerpen. Ook de fietsostrade F16 Lier-Lint sluit aan op dit brug-tunnelcomplex.

Maandag 4 mei 2020 start de aannemer met de werken. In augustus 2020 staat het inschuiven van de fietstunnel onder de R16 op de planning. Nadien volgt de bouw van de brugpijlers zodat in juni 2021 de brugdelen geplaatst kunnen worden. Zonder tegenslag rondt de provincie dit project af tegen eind 2021.

Het project kost bijna 8 miljoen euro. De provincie Antwerpen investeert 4 miljoen euro en kan op een cofinanciering van 4 miljoen euro van de Vlaamse overheid rekenen.

Voor de aanleg moet de aannemer heel wat grond en materiaal vervoeren. Vooral in de periode vanaf 4 mei 2020 tot aan het bouwverlof zal het werfverkeer met vrachtwagens door o.a. de wijken Zevenbergen en Donk rijden. De vrachtwagens verlaten de Ring via de Donkweg om zo langs de Smedenstraat, Stijn Streuvelslaan en Ernest Claeslaan naar de werf te rijden .

Foto © Prov. Antwerpen

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder