Sla navigatie over

Recyclagepark heropent vanaf dinsdag 7 april

Let wel, er zullen strenge maatregelen en beperkingen gelden. Stel dus niet-noodzakelijke bezoeken uit. De maatregelen die IVAREM neemt om een veilige heropening van de recyclageparken te garanderen, vind je hieronder: ·       Ieder gezin mag maximaal 1 keer per week naar het recyclagepark komen. Zo krijgt iedereen de kans afval weg te brengen.

·       Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd in het recyclagepark mag aanwezig zijn, wordt drastisch beperkt. Voor Lier bedraagt het maximum aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn in het recyclagepark: 10. Zo kunnen de afstandsregels gerespecteerd worden. Hou rekening met lange wachttijden.

·       Blijf tijdens het aanschuiven in je wagen.

·       Sorteer je afval thuis goed uit en beperk het aantal afvalstromen bij voorkeur tot 3 (vb. grofvuil, hout en gras). Zo verloopt je bezoek sneller en vlotter. Breng liever geen afval naar het recyclagepark, dat ook huis-aan-huis wordt opgehaald (vb. papier&karton, PMD en roze zakken).

·       Asbestcement wordt niet aanvaard. IVAREM schonk alle beschermingsmiddelen (mondmaskers en beschermingspakken) aan het AZ Sint-Maarten.

·       Herbruikbare goederen worden niet aanvaard. De kringwinkels zijn gesloten waardoor IVAREM ze niet kan afvoeren. Daarnaast vraagt ook de inzamelaar van textiel tijdelijk geen textiel meer te brengen naar de recyclageparken of naar de straatcontainers.

·       Fietsers en voetgangers schuiven mee aan tussen de wagens. Zij krijgen geen voorrang. 

·       Kom alleen naar het recyclagepark. Breng enkel iemand mee als het noodzakelijk is (vb. wegbrengen zetel of matras). Houd er rekening mee dat de parkwachter je niet kan helpen bij het uitladen of dragen.

·       Behoud steeds de nodige afstand (minimum 1,5 m) tot andere bezoekers of parkwachters. Respecteer alle basis hygiënemaatregelen.

·       Wacht tot de container van jouw keuze vrij is. Sta niet met andere bezoekers rond dezelfde container.

De eerder genomen tijdelijke maatregelen die IVAREM nam voor de inzameling van inco-zakken en de piekhoeveelheden afval blijven gelden om de druk op de recyclageparken te verminderen. Meer info over deze en andere tijdelijke maatregelen op www.ivarem.be/corona. IVAREM rekent op ieders begrip én medewerking om alles veilig te houden.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder