Sla navigatie over

Renovatie van noodwoningen kan starten  

Naar aanleiding van de gerezen discussie over een mogelijk  belangenconflict  bij  de aanstelling van een architect  voor het renoveren van noodwoningen van stad en OCMW  Lier, dienden op 11 november 2022 het  college van burgemeester en schepenen  en de gemeenteraad een verzoek in bij de gouverneur om de genomen beslissing in het raam van het bestuurlijk toezicht af te toetsen en zo duidelijkheid te krijgen in dit dossier. 

Het betrof een gunning die ter voorbereiding werd afgetoetst bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, waarvan het uiteindelijke advies leidde tot een gunstige beslissing van het college.

De stad ontving daarover nu het besluit van gouverneur Cathy Berx. Dit besluit bevestigt de beslissing en verklaart dat de toewijzing rechtsgeldig en zonder belangenvermenging is genomen.

Het stadsbestuur is  verheugd over  dit besluit en zal de renovatie van de noodwoningen nu onverwijld opstarten. 

 “Het Lierse OCMW is eigenaar van 24 noodwoningen, die door gezinnen in een acute noodsituatie tijdelijk kunnen worden gebruikt. Elf van die woonsten willen het stadsbestuur en  OCMW nu laten herinrichten en  renoveren. Het gaat om vijf eengezinswoningen en twee meergezinswoningen met telkens drie appartementen,” licht schepen van Wonen Sabine Leyzen toe.

Foto : één van de woningen  met 3 appartementen 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder