Sla navigatie over

Renovatie Zwartzustersklooster wordt vervroegd

Twee scholen, Open School en Centrum voor Volwassenenonderwijs, maken voor hun opleidingen op dit moment gebruik van de stadsgebouwen De Kluis aan De Heyderstraat en het Schaekbert op de Grote Markt . Het verhuren van de leslokalen in deze gebouwen is echter van tijdelijke aard.   De renovatie van twee vleugels van het Zwartzustersklooster is voorzien in de meerjarenplanning. De twee vleugels zullen worden ingevuld met lokalen voor culturele activiteiten, georganiseerd vanuit de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans , samen met extra opleidingslokalen.

"In het meerjarenplan werd het project ‘Renovatie van het Zwartzustersklooster’ hiervoor gebudgetteerd vanaf 2019. Dit project zou afgerond worden in 2021 zodat de leslokalen vanaf het schooljaar 2021-2022 kunnen gebruikt worden. De stad wil dit project nu vroeger opstarten en hiervoor een externe projectleider engageren", zegt Marleen Vanderpoorten.

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder