Sla navigatie over

Nieuwe bestemming na restauratie Heilige Geestgebouw

Donderdag  3 december 2020 ondertekenden Stad en OCMW Lier en de Vlaamse regering een meerjarenpremie-overeenkomst voor de Sint-Gummarussite. Naast de Sint-Gummaruskerk  wordt ook het Heilige Geestgebouw binnen deze meerjarenpremie-overeenkomst  gerestaureerd. Het krijgt een nieuwe toekomst als ‘Huis van het Kind’. 

Bij de opmaak van het voorontwerp werd onder meer onderzocht hoe dit 17e eeuwse Heilige Geestgebouw bouwfysisch kan geoptimaliseerd worden naar de huidige normen op het vlak van energiezuinigheid en isolatie, zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarden.

“De implementatie van nieuwe technieken zal niet enkel zorgen voor een duurzaam en energie-efficiënt gebouw, maar maakt het ook mogelijk om het gebouw in te zetten voor veelzijdig gebruik”, zegt schepen van Patrimonium en Onroerend erfgoed Sabine Leyzen.

"Momenteel bevindt het dossier zich in voorontwerpfase zodat in maart 2024 het erfgoedpremiedossier kan worden ingediend. De effectieve restauratie zal  aanvatten in 2026, " aldus schepen Leyzen.

 

 

 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder