Sla navigatie over

Restauratie Sint-Gummaruskerk krijgt vervolg en voltooiing.

De Sint-Gummarusparochie bestaat uit een hoofdkerk en drie "satellietkerken": de Sint-Margaritakerk, de Sint-Pieterskapel en de Sint-Jacobskapel. De kerken zijn alle vier beschermd als monument en hebben een grote monumentale en toeristische waarde. Al deze kerken zijn in min of meerdere mate aan restauratie toe. Voor de Sint-Gummaruskerk wordt momenteel een beheersplan opgesteld voor het resterende deel van de buitenrestauratie en de binnenrestauratie. Nadien wordt een fasering voor de restauratie opgesteld en hopen we op een meerjarenpremie van Vlaanderen. In het budget van de stad is voor de restauratie alvast 7,1 miljoen euro voorzien.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder