Sla navigatie over

Reus Goliath onder de scanner in ziekenhuisLier

Met het oog op de Lierse Ommegang in oktober 2020 namen de Gezellen van ’t Groot Volk het initiatief de hoofden, armen en handen van de drie grote historische reuzen (Goliath 1469, de Reuzin 1482 en de Kamenierster 1604) te laten restaureren door Geneviève Hardy.Bij de restauratie van het hoofd van Goliath deed de deskundige een opmerkelijke ontdekking.

'Ik heb bij het verwijderen van de baardharen ontdekt dat er nog een ander gezicht onder zit. Onder een dik pakket van papier bevindt zich nog een ander masker, het originele eerste masker.', aldus Hardy. 'Een deel heb ik vrij gelegd maar het is erg dun en dus niet stevig genoeg om het helemaal vrij te leggen. Mogelijk kan een röntgenonderzoek meer duidelijkheid brengen.' 

De Gezellen namen hierop contact met de dienst medische beeldvorming van het H. Hartziekenhuis die bereid is donderdag 1 augustus Goliath 'onder de scan' te brengen.

De Gezellen van 't Groot Volk hebben onder meer als doelstelling 'het behoud en beheer van de Lierse historische Reuzentrein', één van de oudste en meest volledige reuzentreinen in België.

Hij is samengesteld uit tien (drie grote en zeven kleine) historische reuzen, drie fabeldieren (het Ros Beiaard 1417, de Kemel 1513 en de Olifant 1466), drie praalwagens (de Leeuw met Maagdenberg 1513, de Hellewagen 1475 en het Schip van 's Lands Welvaren 1840), en een twintigtal huppel- of looppaardjes vanaf 1513. De jaartallen verwijzen naar de oudste tot nog toe bekende vermeldingen in archief en literatuur.

Voor de Gummarusfeesten in 2015 werd een groot deel van de Lierse Reuzentrein gerestaureerd of gerenoveerd. Een nieuw Ros Beiaard, gekleed door Dries Van Noten, deed toen zijn 'blijde intrede'.

Foto scan (c) MR

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder