Sla navigatie over

MANDAAT

Bestuurslid

Schepen  van wijkwerking, participatie, wonen, patrimonium, tewerkstelling, onroerend erfgoed.

GEMEENTE 

Lier-Koningshooikt

ACHTERGROND

Sinds 2004 actief op de kabinetten van onze liberale ministers in de Vlaamse en de Federale Regering. Momenteel Adjunct-directeur secretariaat op het kabinet van Vice-eersteminister Vincent Van Quickenborne.

OPLEIDING / EXPERTISE

Sabine Leyzen (°1973) zetelt in de gemeenteraad sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2008. Voorheen was ze o.a. jongerenvoorzitter en ondervoorzitter in het regiobestuur.

Ze zetelde als bestuurslid in de Raad van Bestuur  van de Lierse Huisvestingsmaatschappij, Pidpa, Ivarem, Klemo en het Sociaal Verhuurkantoor.

Sinds 01/07/2021 is ze schepen van wijkwerking, participatie, wonen, patrimonium, tewerkstelling, onroerend erfgoed.

“Ik werk er hard aan om werkzoekenden, jongeren, ouderen, nieuwkomers, of mensen met woonproblemen kansen te geven. Allen verdienen ze zich te kunnen settelen in, en bij te dragen aan onze maatschappij.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid begint bij het hebben van een job, een dak boven het hoofd en het kunnen spreken en begrijpen van onze taal … 

Het is dan ook onze opdracht om mensen daarin te begeleiden en te sturen, maar tegelijkertijd ook te wijzen op hun verantwoordelijkheden.”

“Ik zal  me ook blijvend inzetten op de inbreng van elke Lierenaar en Jutteneer. 

Om te weten wat er leeft in de wijken en straten van onze stad en dorp hebben we hun mening nodig! 

Zo betrekken we onze inwoners in het lokaal participatiebeleid. 

Ik wil als schepen weten en voelen wat er leeft, wat goed is en wat beter kan…”

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder