Sla navigatie over

Samen en lokaal voor werk

Op uitnodiging van Vlaams  minister van Werk en Sociale Economie J. Brouns nam schepen van Tewerkstelling Sabine Leyzen   deel aan de Werkgelegenheidsconferentie “Samen en lokaal voor Werk” in Genk.

Minister Brouns : “ Samen en lokaal kunnen we het verschil maken om de mensen die nu nog niet aan de slag zijn, die we moeilijk of niet bereiken of die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, te helpen aan een werkbare en duurzame job.  Zo zetten we verder onze schouders onder het realiseren van een werkzaamheidsgraad van 80%.”

Schepen  Sabine Leyzen : “ In mijn tussenkomst kon ik tijdens de inspiratiesessies de talrijke initiatieven die we in dat verband  in onze stad nemen , verduidelijken en delen met andere  lokale beleidsmakers.”

“Met LierWerkt  brengen we werkzoekenden rechtstreeks in contact  met lokale ondernemers via een bedrijfsbezoek, we organiseren netwerkevents met onze lokale ondernemers en bedrijven , we stellen elektrische sollicitatiefietsen ter beschikking van werkzoekenden die begeleid worden door VDAB, OCMW, Mondiale Werken Lier, Samenlevingsopbouw en andere organisaties die werken met werkzoekenden. Met dit project trachten we een oplossing te bieden voor een veelvoorkomend mobiliteitsprobleem, waardoor de drempel om op zoek te gaan naar werk, verkleint voor werkzoekenden uit kansengroepen, we zorgen voor vakantiejobs voor jongeren uit kansengroepen, met de nieuwsbrief WERKwoord willen we werkgevers en partners informeren en zetten we lokale tewerkstellingsprojecten in de kijker”,  vult schepen Leyzen aan.

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder